सामान्य घाइतेहरुको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ ।

Back to top button
Close